Open Pop-Up
**ประกาศ** ตั้งแต่เดือน มิถุนายน เป็นต้นไป เปิดให้ท่านผู้ปกครองที่สนใจจะเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 11.00 น.
รับเกียรติบัตรเรียนดีเกรด 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
Congratulations! อีกหนึ่งวันดีๆ นักเรียนที่ได้เกรด 4 ปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 234 คน ผลผลิตของความเพียร พยายามและอดทน นี้คือความสำเร็จที่คุ้มค่าเหนื่อย... #ศิษย์ดีเพราะมีครู (27/06/2562)
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และ Grade 6 จำนวน 111 คน ที่จบในปีการศึกษา 2561 และเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดังต่อไปนี้ — (23/04/2562)
โครงการ น้ำใจสู่ชนบท
สะพานบุญนำเงินและสิ่งของที่ได้รับการบริจาค จากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ไปมอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) จังหวัดนครนายก (20/02/2562)
อบรมคุณธรรมสู่ผู้เรียน "มีศีล มีสุข"
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เชิญร่วมรับฟังธรรมะ "มีศีล มีสุข" โดย พระมหาประยูร สุนทรโร วัดมหาบุศย์ พระโขนง กรุงเทพฯ หลังเคารพธงชาติ (04/02/2562)
จดหมายข่าวเดือน: มิถุนายน 2562
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จดหมายข่าวเดือน: มกราคม 2562
โครงการน้ำใจสู่ชนบท
จดหมายข่าวเดือน: ธันวาคม
แจ้งกำหนดการต่างๆ
จดหมายข่าวเดือน: พฤศจิกายน
การแจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2562
จดหมายข่าวเดือน: ตุลาคม
ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมสวนวชิรเบญจทัศ
จดหมายข่าวเดือน: กันยายน
หยุดกรณีพิเศษ (ครึ่งวัน)
จดหมายข่าวเดือน: สิงหาคม
ขอคืนเงินค่าหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1, 4-6
จดหมายข่าวเดือน: สิงหาคม
ขอคืนเงินค่าหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1, 4-6
  • การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 62 (123 รูป)
  • การแนะแนวผู้ปกครองในระดับชั้น อ.3 เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 และ G (43 รูป)
  • วันเข้าพรรษา 2562 (71 รูป)
  • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 (29 รูป)
  • มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ (47 รูป)
  • Mobile Uploads (272 รูป)
  • สัปดาห์รักการอ่าน "พระอภัยมณี 62" (107 รูป)
  • Timeline Photos (415 รูป)
  • การประชุมสามัญครั้งที่ 2 คณะผู้บริหาร-ครู (48 รูป)
  • รายชื่อนักเรียนที่ได้เกรด 4 ปี 2561 (257 รูป)
ดูทั้งหมด
ออนไลน์ 2
วันนี้ 17
เมื่อวานนี้ 79
เดือนนี้ 1,172
เดือนที่ผ่านมา 2,141
ทั้งหมด 26,135
เริ่มนับวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมอนุบาล สารสาระอนุบาล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วิดีทัศน์โรงเรียน เกียรติประวัติ
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.