วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา นนทบุรี + congratulations !!!ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูและนักเรียน ปาณยา ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ครั้งที่15 ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆารวาสคาทอลิค อัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวม 1.ช่วงชั้นที่ 1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 2.ช่วงชั้นที่ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3.ระดับปฐมวัย ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 # พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันวิชาการ ในระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นประถมศึกษา
1 / 1
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.