ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์   ด้วยการแต่งชุดผ้าไทย  และหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง หันมาใส่ผ้าไทยกันให้มากขึ้นผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและต้องอนุรักษ์ อีกอย่างหนึ่งของชาติ
1 / 2
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.