เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงประกอบเพลงที่แสนจะน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆครับ
2 / 3
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.