มอบเกียรติบัตรนักเรียนในรายการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 14 (P)