มอบเกียรติบัตรนักกีฬาว่ายน้ำ กีฬาสัมพันธ์ คาทอลิก (ครั้งที่14) K