ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่(อนุบาล) ปีการศึกษา 2562