สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
อาคารเรียน 4 (19/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
อาคารเรียน 3 ตึก EP (19/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ผังห้องเรียน อาคารเรียน 2 ตึกสามัญ (19/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ผังห้องเรียนอาคาร 1 (19/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (03/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร (03/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลนักเรียน (03/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ตอนที่ 4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ (03/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ตอนที่ 5 ข้อมูลบริการ (03/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ตอนที่ 7 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ชุมชน (03/09/2561)
สารสนเทศโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ตอนที่ 9 เกียรติประวัติโรงเรียน (03/09/2561)
1 / 1
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.