รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
(13/10/2561)
การฝึกซ้อมดนตรีสากล ก่อนลงสนามจริง
การฝึกซ้อมดนตรีสากลต้องมีความขยัน อดทน และมุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบ การเล่นดนตรีนั้นจำเป็นต้องใช้สมาธิสูงในการเล่นระดับเสียง จังหวะ ค่าของตัวโน้ต (( (ถ้าคุณอยากเก่งคุณต้อง ซ้อมๆ ๆ และซ้อม) )) ขอเป็นกำลังใจให้ครูผู้ฝึกสอน (10/10/2561)
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy)
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ นักเรียนโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงๆ (04/10/2561)
ลงนามถวายพระพรแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วงเมโลเดียนอนุบาลร่วมลงนามถวายพระพรแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (14/09/2561)
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ครั้งที่ 16 ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ครั้งที่16 ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวม 1.ระดับประถม 1-3 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2.ระดับประถม 4-6 ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 3.ระดับอนุบาล 1-3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (08/09/2561)
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายเซนต์คาเบรียล (ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000) จ.นนทบุรี จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ และได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้พิ่มเติม (25/08/2561)
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อย ครั้งที่1 ประจำปี 2561
เด็กชายไตรภูมิรัสมิ์ ภุมมาลา G 5/1 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) (18/08/2561)
มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเกรด 4 ทุกกลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 267 คน (07/07/2561)
ครูเอชวนเด็กๆทำนาปรัง
ข้าวนาปรัง คือ ข้าวที่ปลูกนอกฤดูการทำนาปกติ ภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า off-season rice (07/07/2561)
สุนทรภู่ กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก
โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" (07/07/2561)
ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี ?
ด้วยโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ได้ตระหนักถึงสุขภาพของนักเรียน(ผู้ปกครองสามารถรับการฉีดวัคซีนได้) (07/07/2561)
2 / 2
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.