โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อย ครั้งที่1 ประจำปี 2561
เด็กชายไตรภูมิรัสมิ์ ภุมมาลา G 5/1 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) (18/08/2561)
มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเกรด 4 ทุกกลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 267 คน (07/07/2561)
ครูเอชวนเด็กๆทำนาปรัง
ข้าวนาปรัง คือ ข้าวที่ปลูกนอกฤดูการทำนาปกติ ภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า off-season rice (07/07/2561)
สุนทรภู่ กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก
โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" (07/07/2561)
ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี ?
ด้วยโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ได้ตระหนักถึงสุขภาพของนักเรียน(ผู้ปกครองสามารถรับการฉีดวัคซีนได้) (07/07/2561)
2 / 2
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.