Basketball Court Panayapatthanakan School
เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2565 | เปิดดู 613 ครั้ง
เผยแพร่โดย โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (02/06/2566)
กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566 (27/05/2566)
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ในการรับนักเรียนหลังเลิกเรียน
เนื่องจากเกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ในการรับนักเรียนหลังเลิกเรียน กรุณาอย่ามาก่อนเวลาที่ได้แจ้งไว้ หากมาก่อนกรุณาวนรถก่อนเนื่องจากประตูโรงเรียนจะเปิดให้เข้าในเวลาดั้งนี้ - รับนักเรียนอนุบาลเปิดให้เข้าเวลา 15.45 น. - รับนักเรียนประถมเปิดให้เข้าเวลา 16.30 น. โรงเรียนปาณายา พัฒนาการ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ (25/05/2566)
จำนวนนักเรียนศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบปีการศึกษา 2565 ทั้ง 137 คน ในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2566 การเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้นต้อง ใช้ความตั้งใจ ความพยายาม ในการเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งครูทุกท่านขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน #ยินดีกับความสำเร็จในวันนี้และวันข้างหน้าครับ #PPBS16 (18/05/2566)
แผนผังการเดินรถ และ จุดรับ-ส่งนักเรียน
แผนผังการเดินรถ และ จุดรับ-ส่งนักเรียนระดับประถม และ อนุบาล โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ในระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ (11/05/2566)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ที่มีผลการสอบคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง จังหวัด สังกัด ภาค และระดับประเทศ ทุกวิชา (23/04/2564)
พิธีรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561
ประเทศไทยมีการสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลากหลายด้าน และหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน (09/11/2562)
ประกาศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 (22/07/2562)
รับเกียรติบัตรเรียนดีเกรด 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
Congratulations! อีกหนึ่งวันดี ๆ นักเรียนที่ได้เกรด 4 ปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 234 คน ผลผลิตของความเพียร พยายามและอดทน นี้คือความสำเร็จที่คุ้มค่าเหนื่อย... #ศิษย์ดีเพราะมีครู (27/06/2562)
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และ Grade 6 จำนวน 111 คน ที่จบในปีการศึกษา 2561 และเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดังต่อไปนี้ — (23/04/2562)
โครงการ น้ำใจสู่ชนบท
สะพานบุญนำเงินและสิ่งของที่ได้รับการบริจาค จากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ไปมอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) จังหวัดนครนายก (20/02/2562)
อบรมคุณธรรมสู่ผู้เรียน "มีศีล มีสุข"
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เชิญร่วมรับฟังธรรมะ "มีศีล มีสุข" โดย พระมหาประยูร สุนทรโร วัดมหาบุศย์ พระโขนง กรุงเทพฯ หลังเคารพธงชาติ (04/02/2562)
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ระดับอนุบาล 4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ ระดับอนุบาล (21/01/2562)
Panaya Games 2018
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การจัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ เหนือกว่าชัยชนะ คือ "น้ำใจนักกีฬา" รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (17/01/2562)
การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การแสดงละครเกลางแจ้ง อิงประวัติศาสตร์ เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก แสดงโดยนักเรียนโรงเรียน ป.5 และ G.5 ในเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ ระเบิดภูเขา! เผากระท่อม! ล้อมป่ารบ! สยบศัตรู!!! นักแสดงมากฝีมือเล่นได้สมบทบาท พร้อมฉากแบบจัดเต็ม แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ นักเรียนในการแสดงครั้งนี้เป็นอย่างมาก ขอปรบมือให้คุณครูผู้สอน และะน้องๆ ป.5-G.5 ครับ (14/01/2562)
การแข่งขันวงเมโลเดียนในงาน "The 10th Thailand Indoor Marching Competition 2018 (TIMC)"
รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันวงเมโลเดียนในงาน "The 10th Thailand Indoor Marching Competition 2018 (TIMC) (08/12/2561)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักเรียน ได้ชมนิทรรศการและเรียนรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #ร่วมใจจัดพิธี น้อมรำลึก ร.9 (04/12/2561)
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง
กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 (Day Camp) นักเรียนได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ ค่ายสวนสยาม (30/11/2561)
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
"MATH CAMP 2018 " ค่ายคณิตศาสตร์ (27/11/2561)
การแข่งขันชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ Vocalist Singing Competition 2018 ประเภทเต้นกลุ่ม (((Teen Angels)))
1. เด็กหญิงวรรณธนาต์ ชิวรัตนเศรษฐ์ G.4/2 2. เด็กหญิงพุทธรดา ทังสุชาต G.4/2 3. เด็กหญิงกุลนาถ ให้ศิริกุล G.4/2 4. เด็กหญิงสรวงสุดา เหมือนตาล G.4/2 ได้รับชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเต้นกลุ่ม (((Teen Angels))) การแข่งขันชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ Vocalist Singing Competition 2018 (25/11/2561)
การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย
เด็กหญิงไอศวรรย์ ฉายะบุรกุล G.1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย โดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (24/11/2561)
กิจกรรมวันลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ มักจัดขึ้นในช่วงโอกาส ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (22/11/2561)
กิจกรรมทัศนศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
เดินทางสู่ จังหวัดนครปฐม “ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน” ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเพิ่มพูนทักษะของนักเรียนนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยผสมผสานในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ผลสมบูรณ์ขึ้นอย่างแท้จริง (20/11/2561)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "วันลอยกระทง"
จัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวง–วัดปากบ่อ–สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงสุชานันท์ สุขเจริญ G. 5/3 ประกวดนาฏศิลป์ไทย ประเภทเดียว ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ในการแสดงชุดระบำกินรีร่อนออกมโนราห์บูชายันต์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (17/11/2561)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
"การสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวัคซีนเอชพีวี" นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ Grade 5 เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 #เข็มที่2เจอกันเดือนพฤษภาคม62 (12/11/2561)
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6) โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ บรรยายโดย วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญท่านพันตำรวจโท นิมิต ชิตเจริญ และ ท่านพันตำรวจโท สมชัย วายลม (09/11/2561)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23/10/2561)
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
(13/10/2561)
การฝึกซ้อมดนตรีสากล ก่อนลงสนามจริง
การฝึกซ้อมดนตรีสากลต้องมีความขยัน อดทน และมุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบ การเล่นดนตรีนั้นจำเป็นต้องใช้สมาธิสูงในการเล่นระดับเสียง จังหวะ ค่าของตัวโน้ต (( (ถ้าคุณอยากเก่งคุณต้อง ซ้อมๆ ๆ และซ้อม) )) ขอเป็นกำลังใจให้ครูผู้ฝึกสอน (10/10/2561)
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy)
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ นักเรียนโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงๆ (04/10/2561)
1 / 2
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.