สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา: เรื่องการเลือกตั้ง
เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2561 | เปิดดู 72 ครั้ง
เผยแพร่โดย โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
ดาวน์โหลดสื่อเทคโนโลยีสำหรับครู
ดาวน์โหลดสื่อเทคโนโลยี : Download (2.37 mb)
ดาวน์โหลดสื่อเทคโนโลยี : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดสื่อเทคโนโลยี : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดสื่อเทคโนโลยี : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดสื่อเทคโนโลยี : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดสื่อเทคโนโลยี : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดสื่อเทคโนโลยี : Download (4 kb)
สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (17/01/2562)
มารู้จักอีเมล์กันเถอะ (01/11/2561)
รูปแบบมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล (01/11/2561)
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (01/11/2561)
องค์ประกอบเว็บไซต์ (01/11/2561)
อินเทอร์เน็ต (01/11/2561)
สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 (postcard(tense)) (22/09/2561)
สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (Lesson 21 obserbing) (22/09/2561)
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ป.1 (คำสระ ะ) (22/09/2561)
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ป.1 (การแต่งประโยค) (22/09/2561)
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 (ภาษาต่างประเทศ) (19/09/2561)
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 (คำราชาศัพท์) (19/09/2561)
สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา: ชาวบ้านบางระจัน (15/09/2561)
สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา : เรื่องรัตนโกสินทร์ (11/09/2561)
สื่อการสอนคณิตศาสตร์: เรื่องทิศ และ แผนผัง (11/09/2561)
สื่อการสอนคณิตศาสตร์: เรื่องเส้นขนาน (11/09/2561)
1 / 1
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.