ขอแสดงความยินดี "รางวัลโรงเรียนพระราชทาน" ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ได้ผ่านการประเมิน เพื่อรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) สังกัด สช. ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ( นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (22/07/2562)
รับเกียรติบัตรเรียนดีเกรด 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
Congratulations! อีกหนึ่งวันดีๆ นักเรียนที่ได้เกรด 4 ปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 234 คน ผลผลิตของความเพียร พยายามและอดทน นี้คือความสำเร็จที่คุ้มค่าเหนื่อย... #ศิษย์ดีเพราะมีครู (27/06/2562)
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และ Grade 6 จำนวน 111 คน ที่จบในปีการศึกษา 2561 และเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดังต่อไปนี้ — (23/04/2562)
โครงการ น้ำใจสู่ชนบท
สะพานบุญนำเงินและสิ่งของที่ได้รับการบริจาค จากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ไปมอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) จังหวัดนครนายก (20/02/2562)
จดหมายข่าวเดือน: มิถุนายน 2562
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จดหมายข่าวเดือน: มกราคม 2562
โครงการน้ำใจสู่ชนบท
จดหมายข่าวเดือน: ธันวาคม
แจ้งกำหนดการต่างๆ
จดหมายข่าวเดือน: พฤศจิกายน
การแจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2562
จดหมายข่าวเดือน: ตุลาคม
ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมสวนวชิรเบญจทัศ
จดหมายข่าวเดือน: กันยายน
หยุดกรณีพิเศษ (ครึ่งวัน)
จดหมายข่าวเดือน: สิงหาคม
ขอคืนเงินค่าหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1, 4-6
จดหมายข่าวเดือน: สิงหาคม
ขอคืนเงินค่าหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1, 4-6
  • science camp 2019 (157 รูป)
  • ภาพกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" 2562 (179 รูป)
  • มอบเกียรติบัตรวาดภาพระบายสี อนุบาล (31 รูป)
  • Timeline Photos (432 รูป)
  • Cover Photos (13 รูป)
  • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันศุกร์ที่ 2 ส.ค. (30 รูป)
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 62 (157 รูป)
  • การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 62 (123 รูป)
  • การแนะแนวผู้ปกครองในระดับชั้น อ.3 เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 และ G (43 รูป)
  • วันเข้าพรรษา 2562 (71 รูป)
ดูทั้งหมด
ออนไลน์ 2
วันนี้ 76
เมื่อวานนี้ 77
เดือนนี้ 1,675
เดือนที่ผ่านมา 2,303
ทั้งหมด 28,942
เริ่มนับวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมอนุบาล สารสาระอนุบาล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วิดีทัศน์โรงเรียน เกียรติประวัติ
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.