ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สามัญ) ปีการศึกษา 2563
ประกาศ !! รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศด่วน... โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ เปิดขยายห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แผนกสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ แผนกอนุบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (20/09/2562)
ประกาศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ ได้ผ่านการประเมิน เพื่อรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) สังกัด สช. ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ( นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (22/07/2562)
รับเกียรติบัตรเรียนดีเกรด 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
Congratulations! อีกหนึ่งวันดีๆ นักเรียนที่ได้เกรด 4 ปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 234 คน ผลผลิตของความเพียร พยายามและอดทน นี้คือความสำเร็จที่คุ้มค่าเหนื่อย... #ศิษย์ดีเพราะมีครู (27/06/2562)
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และ Grade 6 จำนวน 111 คน ที่จบในปีการศึกษา 2561 และเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดังต่อไปนี้ — (23/04/2562)
จดหมายข่าวเดือน: มิถุนายน 2562
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จดหมายข่าวเดือน: มกราคม 2562
โครงการน้ำใจสู่ชนบท
จดหมายข่าวเดือน: ธันวาคม
แจ้งกำหนดการต่างๆ
จดหมายข่าวเดือน: พฤศจิกายน
การแจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2562
จดหมายข่าวเดือน: ตุลาคม
ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมสวนวชิรเบญจทัศ
จดหมายข่าวเดือน: กันยายน
หยุดกรณีพิเศษ (ครึ่งวัน)
จดหมายข่าวเดือน: สิงหาคม
ขอคืนเงินค่าหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1, 4-6
จดหมายข่าวเดือน: สิงหาคม
ขอคืนเงินค่าหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1, 4-6
  • Transportation 2019 (218 รูป)
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding ในระดับอนุบาล (65 รูป)
  • Timeline Photos (445 รูป)
  • แนะแนวการเรียนต่อ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (44 รูป)
  • คนเก่งปาณยา กันยายน 62 (26 รูป)
  • มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่17 (80 รูป)
  • มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่17 (129 รูป)
  • ตัวก็ไทย-ใจก็ไทย (42 รูป)
  • ชมรมเกษตร (การเกี่ยวข้าว) (47 รูป)
  • ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายเซนต์คาเบรียล 2562 (382 รูป)
ดูทั้งหมด
ออนไลน์ 1
วันนี้ 47
เมื่อวานนี้ 93
เดือนนี้ 1,743
เดือนที่ผ่านมา 2,513
ทั้งหมด 33,951
เริ่มนับวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมอนุบาล สารสาระอนุบาล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วิดีทัศน์โรงเรียน เกียรติประวัติ
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.